Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Politikai küzdelmek a reformkorban Magyarországon

2010.05.25

Politikai küzdelmek a reformkorban

I.) 1825/27-es o.gy.
Ref.kor. fogalma: 1825-től v. 1830-tól 1849-ig tartott, a polgári átalakuláshoz szükséges vezérelveket ekkor fogalmazzák meg, cél: reformok útján hozzanak létre változtatásokat→liberális nemesség akarja a ref.-kat→így a saját kiváltságaik vannak veszélyben
1820-as évek: H.-ok külpolitikailag folyamatosan kudarcot vallanak→össze kell hívni az o.gy.-t(1825-27)→ M.o. adjon még pénzt és katonát→nemesek a rendi jogok visszaállítását akarják; szűk ref.párti réteg az o.gy-en
Az uralkodó megerősíti a nemesek és az o.gy. jogait és Széchenyi felajánlja egy évi jövedelmét a MTA létrehozására
Megyegyűlés/o.gy. munkája: minden nemes részt vesz rajta, döntés: ki legyen a képviselőjük a parlamentben +megfogalmazzák, h. mit kell képviselni→alsótábla(köznemesség) + felsőtábla(főnemesek)
Az alsó és felsőtábla leiratokban tárgyalnak egymással és ha egyességre jutnak, akkor ezt elküldik a királynak, akik vagy elutasította, vagy szentesítette a javaslatot

II.) Széchenyi István életműve (1791-1860)
Apja: Széchényi Ferenc→hagyatékából: országos könyvtár + gyűjteményéből: a M. Nemzeti Múzeum gyűjteménye
Anyja: Festetics Júlia (Georgikon alapítása)
Széchenyi katonai pályára ment: 1813-népek csatája (Lipcse)
Járt Angliában: tanulmányozta a jogrendet + kicsempészett egy gőzgépet
Nemzeti Kaszinó létrehozása angol klubok mintájára→reformerek találkozóhelye
Al-Duna szabályozása + Vaskapu kiépítése
Tisza szabályozásának tervezete Vásárhelyi Pállal→Sz. nem éli meg
1830→Sz. hitelt akar felvenni, de nem kapja meg→Hitel c. könyv megírása→M.o átalakításáról szól
Hitel
Nagybirtokok korszerűsítése
Ősiség törvényének eltörlése
Robotmunka, dézsma és kilenced megszüntetése→helyette bérmunka
Céhrendszer átalakítása
Közlekedés korszerűsítése
Törvény előtti egyenlőség
A Hitel c. művét sokan támadják→ válasz a támadásokra: Világ és a Stádium c. könyvei
Wesselényi Miklós volt Sz. legjobb barátja, de összevesztek→W. támadta az udvart→Balítélet c. műve→mindennek az oka a bécsi udvar
1838→pesti árvíz→W. →árvízi hajós

III.) 1832/36-os o.gy.
Felsőtáblán az ellenzék vezéralakja: Wesselényi
Alsótáblán az ellenzék vezéralakja: Kölcsey Ferenc
Kiváltó okok: koleralázadás és a lengyelországi forradalom→j. kérdés orvoslása→önkéntes örökváltság kérdése felmerül,de az uralkodó elutasítja
Kossuth L. →Országgyűlési Tudósítások→levelek az arisztokráciának/megyegyűlési levelek→Törvényhatósági Tudósítások
Az udvar le akar számolni az ellenzékkel→politikai pereket indít→börtön: Wesselényi(megvakul), Lovassy László(o.gy.-i ifjak vezetője, joghallgató, segíti az ellenzék munkáját; megőrült), Kossuth Lajos (angolul megtanul beszélni)

IV.) 1840-es évek fejleményei
Válasz a politikai perekre→lázadás, felháborodás
Udvar taktikát változtat→fontolva haladás politikája→koncessziókeresés
1839/40-es o.gy.→alsótáblán megjelenik Deák Ferenc, mint az ellenzék vezetője, a felsőtáblán pedig Batthyány Lajos
A politikai foglyokat kiengedik Deák hatására
Önkéntes örökváltság törvénybe iktatása
Kossuthot megfigyelés alatt akarják tartani→Pesti Hírlap szerkesztője→ külföldi és hazai tudósítások, elemző-és vezércikkek (K. véleménye bújtatottan)→ m.-ok gondolkodásra késztetése

Kossuth programpontjai:
Az átalakulást a köznemességnek kell végrehajtania
A nemességnek le kell mondani a kiváltságokról→kötelező örökváltság a jobbágyoknak→állam kártalanítja a nemeseket→pénz→korszerűsítés
Teljes közteherviselés
Népképviselet (értelmiségek a parlamentben)
Iparfejlesztés: Védegylet létrehozása: a tagok csak m. terméket vásárolnak, ha van a piacon

1843/44-es o.gy.
Javaslatok újabb reformlépésekre: tized eltörlése, védővám, unió Erdéllyel→udvar nemet mond, de bizonyos reformokat bevezet: m. nyelv hivatalos lesz, jobbágyok birtokbírhatási- és hivatalviselési joga

V.) Kossuth és Széchenyi vitája
Sz.→ Kelet népe→bírálja K.-t→meggondolatlan, aki forradalomba sodorja az országot, csak akkor van jövője a nemesi mozgalomnak, ha Bécs nem ellenzi
K.→Felelet: polgárosodás+ nemzeti önrendelkezés kell

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

témához

(Flender Péter, 2010.08.22 10:27)

Köszi szépen...
Jó ilyen visszajelzéseket kapni, mert így látom hogy legalább másoknak van hasznuk belőle, és nem fölöslegesen csinálom az egészet...

témához

(valaki, 2010.08.22 10:07)

Honnan szeded ezeket az anyagokat?
Tanárodtól?
Mindenesetre nagyon hasznosak, mert sok infó van benne...
Ja,és egész jó az oldal.
Hasznos.