Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyetemes XX. századi kronológia ( 2. rész)

2009.03.03

1926

Olaszországban betiltják az ellenzéki pártokat, Mussolini felveszi a Duce nevet

1926–1929

Poincaré miniszterelnöksége Franciaországban

1927. márc.

a kínai polgárháború kezdete

1927

gabonaválság Szovjetunióban, a mezőgazdaság kollektivizálásának kezdete, a NEP vége

1927. júl.

általános sztrájk és munkásfelkelés Bécsben

1927

Codreanu Romániában megalapítja a Vasgárdát

1928

szociáldemokrata–polgári nagykoalíció Németországban

1928

Obregón mexikói elnök meggyilkolása

1928. aug. 27.

a Kellog–Briand-szerződés aláírása Párizsban

1928

Olaszországban a totális fasiszta állam kiépítésével a parlament feloszlatja önmagát

1928

a mezőgazdaság teljes kollektivizálása a Szovjet-unióban

1928

újjáalakul Csang Kaj-sek nemzeti kormánya

1928

Kína vámügyi önállóságának elismerése

1929

Herbert Hoover az USA elnöke

1929

Trockijt száműzik a Szovjetunióból

1929

munkáspárti kormány Nagy-Britanniában

1929. febr. 11.

a lateráni szerződés Olaszország és a Vatikán között

1929. aug. 6–13.

a hágai konferencia, a Young-terv elfogadása

1929. szept. 5.

Briand Páneurópa-tervezete

1929. okt. 24.

az értékpapírpiac összeomlása a New York-i tőzsdén, a gazdasági világválság kezdete

1929

a Szerb–Horvát–Szlovén királyság felveszi a Jugoszlávia nevet

1929

Sándor király diktatúrája Jugoszláviában

1929

az indiai Nemzeti Kongresszus élére Nehrut választják

1929–1932

az első ötéves terv a Szovjetunióban

1930

az indiaiak a függetlenség napjává nyílvánítják január 26-át. Gandhit az ún. "sómenet" miatt letartóztatják

1930. jún.

a franciák kiürítik a Rajna-vidéket

1930

Pilsudski Pártonkívüli Blokkja nyeri a lengyel választásokat

1930

Primo de Rivera diktatúrájának vége Spanyolországban

1931

polgári demokratikus forradalom Spanyolországban, a monarchia bukása

1931

a brit munkáspárt kettészakad, McDonald nemzeti egységkormányt alakít

1931. szept. 7.

Gandhi a börtönből szabadulva Londonban kezd tárgyalásokat

1931

Kínában a kommunisták Mao Ce-tung vezetésével ideiglenes kormányt alakítanak

1931. szept. 18.

japán támadás Mandzsúriában Kína ellen

1931. dec. 11.

a Brit Nemzetközösség proklamálása (westminsteri statútum)

1932. febr. 18.

Mandzsúria Japán védnökség alá kerül

1932v

megalakul a Japán Nemzetiszocialista Párt, államcsínykísérletük sikertelen

1932. jún.16–júl. 9.

a lausanne-i jóvátételi konferencián rendezik a német tartozások kérdését

1932. nov. 8.

az USA elnökévé választják Rooseveltet

1932

az Ír Szabad Állam elnöke De Valera

1932

Dollfuss kormánya Ausztriában

1932–1933

pusztító éhínség a Szovjetunióban

1933–1937

a második ötéves terv a Szovjetunióban

1933. jan. 30.

Hitler Németország kancellárja

1933. febr. 27.

a Reichstag felgyújtása Berlinben

1933. febr. 28.

a polgári szabadságjogok korlátozása Németországban

1933. márc. 4.

Roosevelt elnök hivatalba lépése, a New Deal kezdete

1933. márc. 5.

a német választásokon Hitler győz, aki betiltja a kommunista, majd a többi pártot is

1933. márc. 27.

Japán kilép a Népszövetségből

1933. okt. 14.

Németország kilép a Népszövetségből

1933. nov.

az első egypárti választások Németországban, létrejön a nemzetiszocialista pártállam

1933

az USA diplomáciai kapcsolatra lép a Szovjetunióval

1933

jobboldali fordulat Spanyolországban

1933

Dollfuss rendeleti kormányzásra tér át Ausztriában

1934

Kirov meggyilkolása a Szovjetunióban

1934. febr.

szélsőjobboldali puccskísérlet Franciaországban

1934. febr.

az osztrák szociáldemokrata párt betiltása, leszámolás a baloldallal

1934. jún.29–30.

a hosszú kések éjszakája Németországban

1934. júl. 25.

náci puccskísérlet Bécsben, Dollfuss osztrák kancellárt meggyilkolják

1934. aug.

Hitler egyesíti az államfői, kancellári és pártvezéri hatalmat

1934

német–lengyel megnemtámadási egyezmény

1934

Barthou francia külügyminiszter keleti Locarno-terve

1934. szept. 18.

a Szovjetuniót felveszik a Népszövetségbe

1934. okt. 9.

Marseille-ben meggyilkolják II. Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügyminisztert

1934. okt.

munkásfelkelés Spanyolországban

1934

görög, török, jugoszláv, román részvétellel Balkán-paktum alakul

1934

jobboldali puccs és katonai diktatúra Bulgáriában

1934–1935

a kínai Vörös Hadsereg "hosszú menetelése"

1935

Borisz cár királyi diktatúrát vezet be Bulgáriában

1935

Hirohito császár Japánban korlátozza a képviseleti demokráciát

1935

brit törvény (1937-től alkotmány) India kormányzásáról

1935. jan. 13.

a Saar-vidéki népszavazás a Németországhoz való csatlakozás mellett dönt

1935. márc. 1.

Németország visszakapja a Saar-vidéket

1935. márc. 15.

a francia parlament két évre emeli a hadkötelezettség idejét

1935. márc. 16.

Hitler semmisnek nyilvánítja a versailles-i békében előírt katonai korlátozásokat, és bevezeti az általános hadkötelezettséget

1935. máj.

francia–szovjet segítségnyújtási egyezmény

1935. júl. 25–aug. 20.

a Komintern VII. kongresszusa, a népfront-politika meghirdetése

1935. okt. 3.

Olaszország megtámadja Abesszíniát (Etiópiát)

1935

Baldwin az új brit kormányfő

1935

német–angol flottaegyezmény

1935

Benes Csehszlovákia elnöke

1935

megalakul a francia népfront

1936

népfrontgyőzelem a francia választásokon

1936

életbe lép az új szovjet alkotmány

1936. márc. 7.

Németország megszállja a rajnai fegyvermentes övezetet

1936. júl. 11.

Német–osztrák egyezményt írnak alá a két ország politikájának "egyetértéséről"

1936

népfrontkormány alakul Spanyolországban

1936. júl. 17.

Franco tábornok katonai felkelésével polgárháború kezdődik Spanyolországban

1936

szélsőjobboldali puccskísérlet Japánban

1936. okt. 25.

a német–olasz egyezmény aláírása, a Berlin–Róma tengely létrejötte

1936. nov. 25.

a japán–német antikomintern paktum aláírása

1936

Belgium felmondja a francia szövetséget

1936

arab felkelés Palesztinában

1937

Neville Chamberlain az új brit miniszterelnök

1937

a zürichi cionista kongresszus támogatja Palesztina felosztását az arabok és zsidók között

1937. júl. 7.

Japán megtámadja Kínát, a kínai nemzeti és kommunista erők közös felszabadító háborút indítanak

1937. nov. 6.

Olaszország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz

1937. dec. 29.

az Ír Köztársaság kikiáltása (Nagy-Britannia

1945

-ben ismeri el)

1937

Tuhacsevszkij pere és terror a szovjet hadseregben

1937

felbomlik a francia népfront, Blum miniszterelnök lemond

1938

II. Károly királyi diktatúrát alakít ki Romániában

1938

Hitler a német hadsereg főparancsnoka, teljessé válik a fasiszta diktatúra

1938. márc.12–13.

Anschluss, a németek megszállják Ausztriát

1938. szept.29–30.

a müncheni értekezlet

1938. szept. 30.

Csehszlovákiától Németországhoz csatolják a Szudéta-vidéket

1938–1939

a feloszlatott szakszervezetek helyett Hazafias Ipari Társulatot alakítanak Japánban

1939. márc. 14.

a független Szlovákia megalakulása

1939. márc. 15.

a németek bevonulnak Prágába, s létrehozzák a Cseh–Morva Protektorátust

1939. márc. 28.

a spanyol polgárháború vége, Franco bevonul Madridba

1939. márc.

Nagy-Britannia és Franciaország garanciát vállal a lengyel határok sérthetetlenségére

1939. ápr. 7.

Olaszország megszállja Albániát

1939. máj. 21.

Németország és Olaszország támadó jellegű katonai szövetséget köt

1939. aug. 23.

a német–szovjet megnemtámadási szerződés aláírása Moszkvában

1939. aug. 24.

Franciaország fegyveres segítséget ígér Lengyelországnak

1935. aug. 25.

Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal

1939. aug. 25.

Hitler elhalasztja a másnapra tervezett lengyel hadjáratot

1939–1945

a második világháború

1939. szept. 1.

Németország megtámadja Lengyelországot

1939. szept. 3.

Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak – de nem harcol

1939. szept. 17.

a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot, a lengyel kormány nyugatra menekül

1939. szept. 27.

Varsó elestével befejeződik Lengyelország felosztása

1939. szept. 28.

a német–szovjet baráti szerződés és határegyezmény

1939

Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási szerződést erőszakol rá Észtországra (szept. 28.), Lettországra (okt. 5.) és Litvániára (okt. 10.)

1939. okt. 11–14.

Finnország visszautasítja a szovjet segítségnyújtási szerződéstervezetet

1939. nov. 2.

az első bécsi döntés

1939. nov. 30.

Szovjetunió megtámadja Finnországot

1939. dec. 14.

Szovjetuniót kizárják a Népszövetségből

1939

a britek hatályon kívül helyezik az indiai alkotmányt

1940

Mexikóban meggyilkolják Trockijt

1940

nemzetiszocialista egypártrendszer Japánban

1940. márc. 12.

Finnország békekötésre és területek átengedésére kényszerül

1940. ápr. 9.

Németország megtámadja Dániát és Norvégiát

1940. máj. 10.

Németország megtámadja Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot, s támadásba lendül Franciaország ellen

1940. máj. 10.

Churchill koalíciós kormányt alakít Londonban

1940. máj. 14.

Hollandia kapitulál

1940. máj. 26–jún. 4.

a brit–francia haderő evakuálása Dunkerque-ből

1940. máj. 28.

Belgium kapitulál

1940. jún. 7.

a norvég kormány és a király elmenekül az országból, Quisling német bábkormányt alakít

1940. jún. 10.

Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak

1940. jún. 14.

a németek bevonulnak Párizsba

1940. jún.14–17.

a szovjetek elfoglalják Észtországot, Lettországot és Litvániát

1940. jún. 17.

Pétain marsall a francia kormány élére kerülve fegyverszünetet kér a németektől

1940. jún. 18.

Londonban De Gaulle tábornok vezetésévelmegalakul a Francia Nemzeti Ellenállási Bizottság (Szabad Franciarszág)

1940. jún. 22.

a francia–német fegyverszünet aláírása

1940. jún. 28.

szovjet bevonulás Besszarábiába és Észak-Bukovinába

1940

Szovjetunióhoz csatolják Litvániát (aug. 3.), Lettországot (aug. 5.) és Észtországot (aug. 6.)

1940. aug. 13.

az Anglia elleni légiháború kezdete

1940. aug. 30.

a második bécsi döntés

1940. szept. 12.

olasz támadás Egyiptom ellen

1940. szept, 15.

az angliai csata vége

1940. szept. 27.

Németország, Olaszország és Japán aláírja a háromhatalmi szerződést

1940. okt. 1.

német csapatok vonulnak be Romániába

1940. okt. 28.

olasz támadás Görögország ellen

1940. dec. 18.

Hitler aláírja a "Barbarossa" fedőnevű tervet a Szovjetunió elleni hadjáratról

1941. febr.

Líbiába érkezik Rommel Afrika-hadteste

1941. márc. 1.

német csapatok vonulnak be Bulgáriába

1941. márc. 25.

a jugoszláv kormány csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez

1941. márc. 27.

Jugoszláviában megdöntik a németbarát kormányt

1941. ápr. 6.

Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot

1940. ápr. 10.

Horvátország kikiáltja függetlenségét

1941. ápr. 13.

Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést köt

1941. jún. 22.

Németország megtámadja a Szovjetuniót

1941. júl. 12.

Nagy-Britannia és a Szovjetunió együttműködési szerződést köt

1941. aug. 14.

meghirdetik az angol–amerikai Atlanti Chartát

1941. szept. 29.

a Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához

1941. okt.

Tozsó Hideki lesz Japán miniszterelnöke

1941. dec. 5–6.

Moszkvánál megállítják és visszaszorítják a német csapatokat

1941. dec. 7.

Japán támadás Pearl Harbor ellen

1941. dec. 8.

az USA és Nagy-Britannia hadat üzen Japánnak

1941. dec. 11.

Németország és Olaszország hadat üzen az Egyesült Államoknak

1942. jan. 1.

Nagy-Britannia, az USA, a Szovjetunió és Kína (Csang Kai-sek) aláírják az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát

1942. jan.

a Wannsee-konferencián a németek a zsidó-kérdés "végső megoldásáról" döntenek

1942. máj. 26.

Nagy-Britannia szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval

1942. máj. 30.

Köln bombázásával megindulnak a Németország elleni nagyszabású angolszász légitámadások

1942. jún. 3–7.

a japán flotta veresége a Midway-szigeteknél

1942. jún. 11.

az USA szövetségi szerződést köt a Szovjetunióval

1942. aug. 19.

a sztálingrádi csata kezdete

1942. okt. 23.

a brit csapatok döntő támadása El-Alameinnél az észak-afrikai német–olasz haderő ellen

1942. nov. 4.

a brit csapatok El-Alameinnél áttörik a német állásokat

1942. nov. 8.

a szövetségesek észak-afrikai partraszállása

1942. nov. 11.

német és olasz csapatok szállják meg Dél-Franciaországot és Korzikát

1942. nov. 19.

Sztálingrádnál szovjet ellentámadás indul

1943. jan. 13.

Hitler meghirdeti a "totális háborút"

1943. jan.14–16.

a szövetségesek casablancai konferenciáján elfogadják a feltétel nélküli megadás elvének kizárólagos alkalmazását

1943. febr. 2.

a Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg leteszi a fegyvert

1943. ápr. 7–10.

Mussolini javasolja Hitlernek, hogy elképzeléseiket a világ új rendjéről foglalják egy ún. Európai Chartába, amely válasz lenne az Atlanti Chartára

1943. ápr. 13.

a németek feltárják a katyni tömegsírokat

1943. ápr. 19–máj. 16.

a varsói gettó felkelése

1943. máj. 1.

Szovjetunió csatlakozik a casablancai határozathoz

1943. máj.

angol-amerikai csapatok partraszállása Tuniszban

1943. máj. 13.

a német–olasz csapatok fegyverletétele Észak-Afrikában

1943. júl. 5.

a kurszki csata kezdete

1943. júl 10.

szövetséges partraszállás Szicíliában

1943. júl. 25.

Mussolini bukása, fordulat Olaszországban

1943. szept. 8.

Olaszország feltétel nélküli fegyverszünetet kér

1943. nov. 28–dec. 1.

a teheráni konferencia

1943. dec. 12.

szovjet–csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írnak alá Moszkvában

1943. dec.

Eisenhowert nevezik ki a partraszállás főparancsnokának

1943

Tito létrehozza a jugoszláv ideiglenes kormányként tevékenykedő Nemzeti Felszabadítási Bizottságot

1943

a Kommunista Internacionálé feloszlatása

1944. febr. 20.

nagyméretű légitámadások kezdődnek Németország ellen

1944. jún. 4.

a szövetségesek bevonulnak Rómába

1944. jún. 6.

a szövetségesek partraszállása Normandiában

1944. júl. 20.

merénylet Hitler ellen

1944. aug. 1–okt. 2.

a varsói felkelés

1944. aug. 19–25.

felkelés Párizsban, a francia csapatok bevonulnak a fővárosba

1944. aug. 23.

a román kiugrás, Antonescu letartóztatása

1944. aug. 25.

Románia hadat üzen Németországnak

1944. aug. 28.

a szövetségesek bevonulnak Párizsba

1944. aug. 29.

Szlovákiában felkelés robban ki

1944. aug. 30.

De Gaulle ideiglenes kormányt alakít Franciaországban

1944. aug.

az ENSZ létrehozását előkészítő konferencia Dumbarton Oaksban

1944. szept. 9.

Bulgária átállása, ami után a kommunisták vezette Hazafias Front kerül hatalomra

1944. szept. 11.

Triernél az amerikai hadsereg átlépi a német határt

1944. okt. 23–26.

a Fülöp-szigeteknél az amerikai flotta döntő győzelmet arat Japán felett

1944. dec.

német offenzíva az Ardennekben

1944

polgárháború Görögországban

1945. jan. 1.

Lengyelországban szovjet támogatással létrehozzák az ún. lublini kormányt

1945. jan. 12.

Lengyelországban megindul a szovjet hadsereg döntő offenzívája

1945. febr.4–11.

a jaltai találkozó

1945. márc.

Tito koalíciós kormányt alakít Jugoszláviában

1945. márc.

Petru Groza vezetésével szovjetbarát kormány alakul Romániában

1945. ápr. 12.

Roosevelt halála

1945. ápr. 25.

az amerikai és szovjet katonák találkozása az Elbánál

1945. ápr. 28.

Mussolini kivégzése

1945. ápr. 30.

Hitler öngyilkossága

1945. ápr.–jún.

az ENSZ alapítókonferenciája San Franciscóban

1945. máj. 2.

a szovjet hadsereg elfoglalja Berlint

1945. máj. 8.

Németország kapitulációja

1945. máj. 12.

a német Közép Hadseregcsoport csehországi fegyverletételével véget ér a háború Európában

1945. jún. 26.

az ENSZ alapokmányának aláírása

1945. júl.

Attlee Munkáspártja győz a brit választáson

1945. júl. 17–aug. 2.

a potsdami értekezlet

1945. aug. 6.

atomtámadás Hirosima ellen

1945. aug. 9.

atomtámadás Nagasaki ellen

1945. aug. 9.

a szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a japán hadsereget

1945. aug.

Korea felszabadul a japán uralom alól, de kettészakad

1945. szept. 2.

Japán kapitulációja

1945. szept.

a Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltása

1945. okt. 11.

a Kuomintang (Csang Kai-sek) és a Kínai Kommunista Párt (Mao Ce-tung) szembefordulásával kirobban a harmadik kínai polgárháború

1945. nov. 20.

Nürnbergben összeül a háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Katonai Törvényszék

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.