Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyetemes XX. századi kronológia ( 1. rész)

2009.03.03

Egyetemes XX. századi kronológia

1879

kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)

1882

Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség

1882

a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)

1885

orosz támadás Afganisztánban

1886

az egységes Bulgária megalakulása

1888

II. Vilmos a német trónon

1889. júl. 14.

a II. Internacionálé megalakulása (ezzel egyidejűleg: posszibilista internacionálé)

1891

XIII. Leo enciklikája: Rerum Novarum

1893

francia–orosz katonai szövetség

1894–95

japán–kínai háború

1894

Dreyfus-per

1898

fashodai incidens

1898

a német császár jeruzsálemi zarándoklata

1898

az amerikai–spanyol háború kitörése

1898

Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt

1899

az Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában

1899–1902

angol–búr háború

1900

a nagy ököl (boxer) felkelés Kínában

1900

Zeppelin: az első kormányozható léghajó

1901

Viktória királynő halála

1901

a Panama-csatorna építésének kezdete

1902

Angol–japán egyezmény

1902

Hobson könyve az imperializmusról

1903

Wright-testvérek: motoros repülőgép

1903

Rutherford: a radioaktivitás általános elmélete

1904

Entente Cordiale (francia–angol szövetség)

1904–1905

orosz–japán háború

1904. febr. 8.

japán támadás Port Arthur ellen

1905–1907

orosz polgári demokratikus forradalom

1905. jan.

sztrájkok Pétervárott

1905. jan. 22.

munkástüntetés, sortűz

1905

II. Miklós az állami dumát törvényhozó testületté alakítja

1905. febr.

orosz vereség Japántól Mukdennél

1905. máj.

Csuzimánál megsemmisül az orosz flotta

1905. dec.

moszkvai felkelés

1905

az első marokkói válság

1906

az obscsina megszüntetése Oroszországban

1906

az angol Munkáspárt (Labour Party) megalakulása

1907

az orosz cár visszatér az önkényuralomhoz

1907

orosz–angol szerződés, megszületik a hármas antant

1908

Bosznia-Hercegovina annektálása

1909

angol ajánlat a német flottaépítés korlátozására

1911

olasz–török háború

1911

polgári forradalom Kínában

1912. jan. 1.

Kína köztársaság

1912–13

az első Balkán háború, bolgár összeomlás

1913

második Balkán háború, Albánia független

1914

a Panama-csatorna megnyitása

1910–1917

a mexikói forradalom

1911. nov.

Francisco Maderót Mexikó köztársasági elnökévé választják

1913

Madero mexikói elnök meggyilkolása

1913–1914

Huerta tábornok diktatúrája Mexikóban

1914–1918

az első világháború

1914. jún. 28.

a szarajevói merénylet

1914. júl.

Carranza-kormány Mexikóban

1914. júl. 23.

a Monarchia ultimátuma a szerb kormánynak

1914. júl. 28.

a Monarchia hadüzenete Szerbiának

1914. aug. 1.

Németország hadüzenete Oroszországnak

1914. aug. 2.

német–török szövetségkötés

1914. aug. 2.

Németország megszállja Luxemburgot

1914. aug. 3.

Németország hadüzenete Franciaországnak

1914. aug. 4.

Nagy-Britannia hadüzenete Németországnak

1914. aug. 4.

német támadás indul Belgiumon át Franciaország ellen

1914. aug. 5.

a Monarchia hadüzenete Oroszországnak

1914. aug. 5.

Montenegró hadüzenete a Monarchiának

1914. aug. 5.

Törökország lezárja tengerszorosait

1914. aug. 6.

Szerbia hadüzenete Németországnak

1914. aug. 8.

Németország hadüzenete Montenegrónak

1914. aug. 12.

Franciaország hadüzenete Montenegrónak

1914. aug. 12.

Nagy-Britannia hadüzenete a Monarchiának

1914. aug. 23.

Japán hadüzenete Németországnak

1914. aug. 27.

a Monarchia hadüzenete Belgiumnak

1914. aug. 28–30.

német győzelem a tannenbergi csatában

1914. szept. 3.

a németek a Marne folyónál megközelítik Párizst

1914. szept. 5–10.

a marne-i csata

1914. szept. 6–15.

német győzelem a Mazuri-tavaknál

1914. okt. 1.

Oroszország a titkos Szazanov–Diamandy egyezményben elismeri Románia igényeit a Monarchia románok által is lakott területeire

1914. okt. 29.

a Török Birodalom a Központi Hatalmak oldalán belép a háborúba

1914. nov. 1.

a német flotta veresége Helgolandnál

1915. ápr.

olasz–antant titkos egyezmény Londonban

1915. máj. 2–4.

a gorlicei áttörés

1915. máj. 4.

Olaszország felmondja a Hármas Szövetséget

1915. máj. 23.

Olaszország hadat üzen a Monarchiának

1915. jún. 23–júl. 7.

az első isonzói csata

1915. aug. 18.

az antant egy szerződésben Szerbiának ígéri a magyar Délvidéket

1915. okt.

Szerbia elfoglalása

1915. okt.

brit–francia partraszállás Görögországban

1916

alkotmányozó gyűlés Mexikóban

1916. febr. 21.

a verduni csata kezdete

1916

az ír függetlenségiek húsvéti felkelése

1916

Indiában a Nemzeti Kongresszus és a Muzulmán Liga szövetkezik a britek ellen

1916. jún.

az oroszok áttörik az osztrák–magyar frontot

1916. jún. 24.

a gépek csatájának kezdete a Somme folyónál

1916. aug. 17.

román–antant titkos szerződés Bukarestben

1916. aug. 27.

Románia hadat üzen a Monarchiának

1916. okt. 14.

Bulgária a Központi Hatalmak oldalán belép a háborúba

1916. nov.

Ferenc József császár halála, utódja I. Károly

1916. dec.

a Központi Hatalmak békeajánlata

1916. dec. 6.

Bukarestet elfoglalják a központi hatalmak

1916. dec. 18.

Woodrow Wilson, az USA elnöke jegyzékben tesz kísérletet a békeközvetítésre

1917

a Balfour-deklaráció zsidó nemzeti otthont ígér Palesztinában

1917. jan. 22.

általános sztrájk Péterváron

1917. jan. 31.

Németország korlátlan tengeralattjáró-háborút indít

1917. febr. 5.

a mexikói alkotmány elfogadása

1917. márc. 3.

sztrájk a pétervári Putyilov-gyárban

1917. márc. 10.

általános sztrájk Péterváron

1917. márc.12. (febr. 27.)

Az orosz forradalom győzelme

1917. márc.15.

Péterváron megalakul az Ideiglenes Kormány, elnöke Lvov herceg. II. Miklós cár lemond trónjáról, megdől a cárizmus

1917. márc. 24.

Károly osztrák császár különbéke-kísérlete (Sixtus-levél)

1917. ápr. 6.

az Egyesült Államok hadba lép az antant oldalán

1917. máj.

újjáalakul az orosz kormány, a kettős hatalom vége

1917. jún. 12.

Görögország hadat üzen a Központi Hatalmaknak

1917. jún.16–júl.7.

az első szovjetkongresszus Péterváron

1917. jún.

sikertelen orosz offenzíva Tarnopolnál

1917. júl. 17.

bolsevik felkelési kísérlet Péterváron

1917. júl. 30.

a Kerenszkij-kormány megalakulása

1917. szept. 7.

Kornyilov-féle katonai lázadás Oroszországban

1917. szept. 14.

Oroszországot köztársasággá nyílvánítják

1917. szept. 27.

az Oroszországi Demokratikus Tanács megalakulása

1917. nov. 6.

bolsevik fegyveres felkelés Péterváron

1917. nov. 7. (október 25.)

bolsevik hatalomátvétel Péterváron, a második szovjetkongresszus dekrétuma a hatalomról, a földről és a békéről

1917. nov. 15.

nyilatkozat az oroszországi népek jogairól

1917. dec. 22.

Orosz–német béketárgyalások Breszt-Litovszkban

1918. jan.

román bevonulás Besszarábiába

1918. jan. 8.

Wilson 14 pontos békejavaslata

1918. jan. 18.

összeül az oroszországi Alkotmányozó Gyűlés, másnap azonban feloszlatják

1918. febr. 1–3.

matrózlázadás Cattaróban

1918. márc. 3.

a breszt-litovszki béke

1918. márc. 21.

német támadás a nyugati fronton

1918. márc.

brit partraszállás Murmanszkban

1918. márc.

az orosz kormány Moszkvába költözik

1918. máj. 8.

Románia különbékéje a Központi Hatalmakkal

1918. máj.

sikertelen francia offenzíva Reims bevételére

1918. jún. 15.

a Monarchia támadása az olasz fronton

1918. júl.

az ötödik szovjetkongresszus elfogadja az első szovjet alkotmányt

1918. júl. 6.

eszer felkelés Moszkvában

1918. júl.

az orosz cári család kiirtása

1918. júl. 18.

antant ellentámadás a nyugati fronton

1918. aug. 8.

a német hadsereg fekete napja: antant áttörés Amiens-nél

1918. aug. 30.

az eszer Dora Kaplan merénylete Lenin ellen

1918. szept. 29.

Bulgária fegyverletétele

1918. okt. 3.

a német kormányba bevonják a szociáldemokratákat

1918. okt. 6.

német fegyverszüneti kérelem Wilsonhoz

1918. okt. 7.

Varsóban önálló lengyel állam alakításáról határoz az ún. régenstanács

1918. okt. 21.

az osztrák Birodalmi Tanács német képviselői önálló német-ausztriai állam létrehozásáról döntenek, Ideiglenes Nemzetgyűlés alakul

1918. okt 27.

Galícia csatlakozása Lengyelországhoz

1918. okt. 27.

az antant erők áttörik a frontot a Piavénál, Boszniában betörnek a Monarchia területére, ezért a Monarchia fegyverszünetet kér

1918. okt. 28.

a prágai Nemzeti Tanács deklarálja a csehszlovák állam megalakulását

1918. okt. 29.

Horvátország csatlakozik a délszláv államhoz

1918. okt. 30.

Ausztriában a szociáldemokrata Renner vezetésével Államtanács (ideiglenes kormány) alakul

1918. okt. 30.

Törökország fegyverletétele

1918. okt. 31.

Ljubljanában a Szlovén Nemzeti Tanács átveszi a hatalmat

1918. nov. 1.

Szarajevóban a Boszniai Nemzeti Tanács átveszi a hatalmat

1918. nov. 3.

a padovai fegyverszünet

1918. nov.

a német hadiflotta matrózainak lázadása Kielben

1918. nov. 9.

a forradalom győzelme Németországban, II. Vilmos lemond trónjáról, Berlinben kikiáltják a köztársaságot

1918. nov. 11.

fegyverszünet Németországgal

1918. nov. 11.

Károly osztrák császár lemond az államügyek intézéséről

1918. nov. 12.

Bécsben kikiáltják a köztársaságot

1918. nov. 22.

kikiáltják a független Lengyelországot, államfője Jozef Pilsudski

1918. dec. 1.

Belgrádban deklarálják a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (a későbbi Jugoszlávia) megalakulását

1918. dec. 12.

Kassán kikiáltják a Szlovák Köztársaságot (cseh csapatok leverik)

1918

Nagy-Britanniában kiterjesztik a választójogot és bevezetik a munkanélküli biztosítást

1918

"rizslázadások" Japánban

1919

Zapata mexikói forradalmár meggyilkolása

1919. jan. 5.

a német kommunisták hatalomátvételi kísérlete

1919. jan. 15.

Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg halála

1919. jan. 18.

a párizsi békekonferencia megnyitása

1919. jan. 19.

polgári–szociáldemokrata győzelem a német nemzetgyűlési választásokon

1919. jan.

alkotmányozó országgyűlési választások Lengyelországban

1919. febr. 14.

a párizsi békekonferencia elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapokmányát

1919. márc. 2–7.

a Komintern megalakulása

1919. ápr. 29.

a Népszövetség alapokmányának elfogadása

1919. máj.

görög csapatok szállnak partra Szmirnában

1919. máj. 4.

függetlenségi mozgalom Kínában

1919. jún. 28.

a német (versailles-i) békeszerződés aláírása

1919. júl. 31.

a német nemzetgyűlés Weimarban elfogadja az új köztársasági alkotmányt

1919. aug.

a bolgár választásokat Aleksandur Sztambolijszki demokratikus parasztpártja nyeri

1919. szept. 10.

az osztrák békeszerződés aláírása

1919. szept.

d’Annunzio fiumei kalandja

1919. nov. 27.

a bolgár békeszerződés aláírása

1919. dec.

összeomlik Kolcsak katonai diktatúrája Szibériában

1919

Dublinban megalakítják az Ír Nemzetgyűlést, amely Írországot függetlenné nyilvánítja

1919

polgári légi forgalom Berlin és Weimar között

1919

Mussolini megalakítja a Hadviseltek Szövetségét

1919–1920

föld- és gyárfoglaló mozgalmak Olaszországban

1920

polgárháború Írországban

1920

Carranza mexikói kormányfő meggyilkolása

1920

Indiában Gandhi lett a Nemzeti Kongresszus vezetője

1920. jan. 10.

a Népszövetség első ülése

1920. febr. 2.

szovjet békeszerződés Észtországgal (júliusban Litvániával, augusztusban Lettországgal, októberben Finnországgal)

1920. ápr.

a Vörös Hadsereg exportálja a szovjethatalmat Azerbajdzsánba (novemberben Örményországba,

1921.

februárjában Grúziába)

1920. ápr.

a lengyel–szovjet háború kitörése

1920. ápr.

konferencia San Remo-ban az arab államok jövőjéről

1920. ápr.

a német jóvátétel elégtelensége miatt a franciák elfoglalták Frankfurtot és Darmstadtot

1920. aug. 10.

a török békeszerződés aláírása Sevres-ben

1920. aug. 14.

Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság szövetségi szerződést köt

1920. okt.

demokratikus alkotmány Ausztriában

1920

republikánus győzelem az amerikai választásokon

1920

Hitler létrehozza a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot

1920

a Francia Kommunista Párt megalakítása

1921

I. Sándor Jugoszlávia királya

1921. febr.

kronstadti matrózfelkelés

1921

új gazdaságpolitika (NEP) Oroszországban

1921. márc. 18.

a lengyel–szovjet (rigai) békeszerződés aláírása

1921. márc.

a lengyel alkotmány kihirdetése

1921. ápr. 23.

csehszlovák–román szövetségi szerződés

1921. jún. 7.

román–jugoszláv szövetségkötéssel kialakul a kisantant

1921

megalakul Mussolini Nemzeti Fasiszta Pártja

1921

megalakul Gramsci Olasz Kommunista Pártja

1921

Kínában megalakul a Nemzeti Párt (Kuomintang) és a Kínai Kommunista Párt

1921

reformalkotmány Törökországban

1921. nov.– 1922. febr.

Washingtoni konferencia az I. világháború távol-keleti lezárására

1922

a szultánság megszüntetése Törökországban

1922

Egyiptom függetlenségének deklarálása

1922

Indiában 6 év börtönre ítélik Gandhit

1922

a német nácipárt saját fegyveres erőt alakít (SA)

1922. ápr. 10.

a genovai konferencia megnyitása

1922. ápr. 16.

német–szovjet szerződés Rapallóban a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről

1922. aug.

a török haderő kiveri Szmirnából a görögöket

1922. okt. 30.

Marcia su Roma, Mussolini miniszterelnök

1922. dec. 6.

az Ír Szabad Állam létrejötte

1922. dec. 30.

a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (Szovjetunió) megalakulása

1922

Lloyd George brit miniszterelnök lemondása

1923

a brit választásokon a Munkáspárt győz és alakít kormányt (Ramsay McDonald)

1923

Pancho Villa mexikói parasztvezér meggyilkolása

1923

kivételes törvények Japánban

1923

a bolgár választásokon győztes Sztambolijszkit ellenfelei kivégzik

1923. jan. 11.

francia és belga csapatok szállják meg a Ruhr-vidéket

1923

Mussolini Olaszországhoz csatolta Fiumét

1923. júl.

a lausanne-i békekonferencián revideálják a Törökországgal kötött sevres-i békét

1923. okt.

Törökországban kikiáltják a köztársaságot

1923. nov. 9.

Hitler sikertelen hatalomátvételi kísérlete (müncheni sörpuccs)

1923

Primo de Rivera tábornok diktatúrát vezet be Spanyolországban

1924

Kínában a Kuomintang I. kongresszusa elfogadja a kommunistákkal kötött egységfront közös programjaként a "három népi elvet"

1924. ápr.

fasiszta választási győzelem Olaszországban, Matteotti szocialista képviselőt meggyilkolják

1924. júl. 16.

a Dawes-terv jóváhagyására összehívott londoni konferencia megnyitása

1924

a franciák kiürítik a békeszeződés megkötése után elfoglalt német területeket

1924

Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Kína diplomáciai kapcsolatot létesít a Szovjet-unióval

1924

Indiában Gandhit kiengedik a börtönből

1924

Hitler kiszabadul a börtönből

1924

a brit választásokon a konzervatívok győznek és alakítanak kormányt (Baldwin)

1924

a francia választásokon a Nemzeti Blokk veresége a Baloldali Szövetséggel szemben

1924

kihirdetik a Szovjetunió alkotmányát

1925

a választójog kiterjesztése Japánban

1925

Hindenburg Németország elnöke

1925. okt. 5–16.

Németország a locarnói konferencián elismeri nyugati határait (a szerződést dec. 1-jén írják alá)

1925–1927

nemzeti demokratikus forradalom Kínában

1926

általános sztrájk Nagy-Britanniában

1926

Németországot felveszik a Népszövetségbe és megszüntetik katonai ellenőrzését

1926. máj. 12.

Pilsudski hatalomátvétele Lengyelországban (szanációs diktatúra)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.