Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Román korszak kronológiája

2009.03.03

Középkor – román kronológia

962

Német-római Császárság megalakulása. I. Ottó lesz a császár

963

Az első jelentős kolostor

965

Harald dán uralkodó felveszi a kereszténységet

966

A lengyel Mieszkó Rómához csatlakozik

970

a magyarokat megverik Bizáncnál

970

Géza fejedelem kerül a magyar trónra

973

meghal I. Ottó. Utódja II. Ottó

980

I. Vlagyimir uralkodása

982

Vörös Erik Grönlandon

987

Capet Hugó kerül a francia trónra. A Karoling-dinasztiát felváltja a Capeting-dinasztia (–1328)

988

I. Vlagyimir felveszi a keresztény hitet

992

I. Boleslav lengyel fejedelem uralkodása

993

Delhi alapítása

995

Olaf svéd király felveszi a keresztény hitet

997

meghal Géza fejedelem. Utódja I. István (–1038)

1000 körül

a vikingek Amerikába kóborolnak

1000

I. Istvánt királlyá koronázza II. Szilveszter pápa

1002

II. Henrik uralkodásának kezdete (–1024)

1008

Olaf svéd király lesz (995-1022)

1015

meghal I. Vlagyimir

1018

Nagy Knut uralkodása

1019

Bölcs Jaroszlav uralkodásának kezdete (–1054)

1024

meghal II. Henrik. Utódja II. Konrád (–1039)

1024

trónra kerül I. (Vitéz) Boleslav lengyel király

1025

meghal I. Boleslav

1030

II. Konrád megtámadja a Magyar Királyságot

1032

a Burgund Királyság a Nyugatrómai Birodalom része lesz

1035

meghal Knut

1038

meghal I. István. Utódja Orseolo Péter lesz

1041

a Cseh Királyság német hűbér lesz

1041

Aba Sámuel a magyar trónon

1042

normann uralom dél-Itáliában

1046

meghal Orseolo Péter I. András kerül a trónra

1054

meghal Bölcs Jaroszlav. Végleges szakadás a két egyház között.

1055

Szeldzsuk uralom Bagdadban

1056

IV. Henrik német-római császár lesz (– 1105)

1059

lateráni zsinat

1060

meghal I. András utóda I. Béla

1061

a normannok meghódítják Szicíliát

1061

Almoravida-dinasztia uralkodásának kezdete

1063

meghal I. Béla

1064

Salamon kerül a magyar trónra

1066

Hódító Vilmos elfoglalja az Angol Királyságot

1071

Manzikert mellett a szeldzsukok legyőzik a bizánci császárt

1073

VII. Gergelyt választják pápának (–1085)

1075

VII. Gergely és a Római Birodalom között invesztúra harc kezdődik (–1122)

1076

IV. Henrik megfosztja VII. Gergely pápát a hatalmától, válaszul a pápa kiátkozza.

1077

IV. Henrik megalázkodik a pápa előtt.

1077

A szeldzsukok elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet

1077

meghal I. Géza. Utódja Szent László (–1095)

1081

I. Alexiosz Komnenosz a Komnenosz-dinasztia megalapítója lép a bizánci trónra (–1118)

1082

az Almoravidák elfoglalják Algírt (–1152)

1083

I. István és fia Imre, valamint Gellért püspök szentté avatása

1085

VI. Alfonz, León és Kasztília királya elfoglalja a móroktól Toledót.

1085

a szeldzsukok elfoglalják Szíriát és Antiochiát

1085

meghal VII. Gergely pápa

1087

meghal Hódító Vilmos

1091

a horvát Tirpinirek kihalása után Szent László fia Álmos herceg lép a Horvát Királyság trónjára.

1095

meghal Szent László. Utódja I. (Könyves) Kálmán (–1116)

1096

az első keresztes hadjáratok (–1099)

1102

Könyves Kálmánt horvát királlyá választják

1105

V. Henrik lemondatja IV. Henriket (–1125)

1116

meghal Könyves Kálmán. Utódja II. István

1122

A wormsi konkordátum V. Henrik és II. Callixtus pápa között az invesztitúra jogok gyakorlásáról

1125

meghal V. Henrik

1127

a szicíliai királyság felemelkedése

1130

megalakul a Szicíliai Királyság

1131

meghal II. István. Utódja II. (Vak) Béla (–1141)

1138

III. Konrád személyében a Hohenstauf-dinasztia lép trónra a Nyugatrómai Birodalomban (–1254)

1139

megalakul a Portugál Királyság

1141

II. Béla halála után II. Géza kerül a magyar trónra

1147

a Welf-dinasztia uralma Angliában. Oroszlán Henrik II. keresztes hadjárata (–1149)

1151

Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot

1152

meghal II. Konrád. Utódja I. (Barbarossa) Frigyes

1154

II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet-dinasztia tagjaként kerül az angol trónra (–1189)

1155

Írországot a pápa az angol királynak adja

1156

Ausztria a Nyugatrómai Birodalom része lesz

1157

a Szeldzsuk Szultánság széthullása

1162

I. (Barbarossa) Frigyes lerombolja Milánót

1162

meghal II. Géza utódja III. István

1170

II. Henrik angol király kivégezteti Becket Tamás canterbury érseket

1172

III. Béla kerül a magyar trónra

1176

Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától

1180

megalakul a Szerb Fejedelemség

1180

II. Fülöp Ágost lép a francia trónra (–1223)

1185

kihal a Komnénosz-dinasztia. Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam

1189-92

III. keresztes háború

1189

meghal II. Henrik. Utódja Oroszlánszívű Richárd

1190

meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik

1196

meghal III. Béla. Utódja Imre (–1204)

1197

meghal VI. Henrik.

1198

III. Ince pápasága

1199

meghal Oroszlánszívű Richárd. Örököse Földnélküli János.

1201

a német lovagok megalapítják Rigát

1202

a IV. keresztes hadjárat

1204

a keresztesek elfoglalják Konstantinápolyt

1204

meghal Imre. Utódja III. László (–1205)

1205

II. András lép a magyar trónra

1206

Dzsingisz kán hatalomra kerül

1222

II. Frigyes trónra lépése

1222

II. András kiadja az I. Aranybullát

1223

meghal II. Fülöp Ágost, utódja VIII. Lajos

1226

meghal VIII. Lajos, utódja IX. Lajos (–1270)

1227

meghal Dzsingisz kán

1227

IX. Gergely lesz az új pápa

1228

meghal II. István szerb király

1231

IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció

1235

meghal II. András utódja IV. Béla

1235

Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az ott maradt magyar törzseket

1240

Batu kán elfoglalja Kijevet

1240

Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket

1241

a leignitzi csata

1241

a muhi csata

1245

az I. lyoni zsinat

1250

meghal II. Frigyes

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.