Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A reneszánsz és a reformáció kronológiája

2009.03.03

Reneszánsz és reformáció kronológia

1302

IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel

1307

meghal I. Edward

1307

II. Edward uralkodásának kezdete

1308

VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése

1309

V. Kelemen pápa lesz

1311

a viemei zsinat

1313

meghal VII. Henrik

1314

kettős királyválasztás. Habsburg (Szép) Frigyes, IV. Wittelsbach Lajos

1314

meghal IV. (Szép) Fülöp

1320

Ulászló lengyel király trónra lépése (-1333)

1322

Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson

1325

Kalita Iván trónralépése

1326

oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában.
Meghal Oszmán

1327

meghal II. Edward. III. Edward követi a trónon

1328

kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon

1331

Dusán István szerb király uralkodása (-1377)

1333

III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónra lépése

1335

visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal

1339

kitör a százéves háború

1341

meghal Kalita Iván

1342

meghal Károly Róbert. Utódja I. (Nagy) Lajos

1347

53 kitör a pestisjárvány

1347

IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz

1351

az ősiség törvénye

1354

az oszmán-törökök a Balkánon

1355

meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.

1356

a német aranybulla kiadása

1356

a Poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat

1361

a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)

1364

V. (Bölcs) Károly uralkodása (-1380)

1368

a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644)

1370

meghal III. (Nagy) Kázmér

1370

Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405 )

1377

meghal III. Edward. Utódja II. Richárd

1378

meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az egyházszakadás

1378

meghal IV. Károly

1378

a ciompi felkelés Firenzében

1380

Timur Lenk meghódítja Perzsiát

1380

meghal V. (Bölcs) Károly

1381

Wat Tyler-féle parasztlázadás

1382

meghal I. (Nagy) Lajos magyar király. Mária követi a trónon.

1386

a Jagellók uralkodásának kezdete

1386

I. Ulászló lengyel király lesz

1387

Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése

1389

a rigómezei csata

1391

meghal I. Tvrtko bosnyák király

1392

a Li-dinasztia uralma Koreában

1396

a nikápolyi csata

1395

Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát

1397

dán-svéd-norvég perszonálunió

1399

megbukik II. Richárd, a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az angol trónra.

1402

az ankarai csatában Timur legyőzi Bajezid szultánt

1405

meghal Timur Lenk

1407

Európa első bankja Genovában

1410

Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (-1437)

1413

meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik

1414

a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik

1416

megkezdődik a portugál terjeszkedés

1419

megkezdődnek a huszita háburúk

1421

meghal V. Henrik a Plantagenet -házból

1421

VI. Henrik kerül az angol trónra

1431

Jeanne d'Arc máglyahalála

1433

Luxemburgi Zsigmond császár lesz

1437

a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés

1437

meghal Luxemburgi Zsigmond
Utódja Habsburg Albert (-1439)

1439

meghal Habsburg Albert

1440

az Azték Birodalom megerősödése

1440

III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)

1444

a várnai csata. Meghal I. Ulászló

1445

Gutenberg első nyomtatott könyve

1446

Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója

1447

IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése

1452

Leonardo da Vinci születése

1453

véget ér a százéves háború

1453

a törökök elfoglalják Bizáncot

1455

kitör a rózsák háborúja

1456

a nándorfehérvári csata

1456

meghal Hunyadi János

1458

Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490)

1459

a törökök elfoglalják Szerbiát

1461

XI. Lajos uralkodása (-1483)

1461

VI. Henrik halálával kihal a Lancester-ház

1461

a York-ház kerül Anglia élére. IV. Edward lesz a király

1462

III. Iván kerül az orosz trónra (-1505)

1466

Merész Károly burgundi herceg uralkodása (-1477)

1467

Onin-korszak Japánban (-1477)

1469

kialakul az egységes spanyol állam

1469

Lorenzo Medici lesz Firenze kormányzója

1471

megkezdődik a Sixtus-kápolna építése

1471

II. Ulászló cseh király lesz

1471

kiirtják a Lancester -házat. Utódjuk a York-ház

1477

Hunyadi Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek.

1478

a spanyol inkvizíció fénykora

1479

V. Ferdinánd kerül a spanyol trónra. Létrejön a Spanyol Királyság.

1479

a kenyérmezei csata

1483

meghal XI. Lajos

1483

meghal IV. Edward. III. Richard kerül az angol trónra

1485

Mátyás elfoglalja Bécset

1485

a Yorkokat a Tudorok váltják fel az angol trónon

1487

Hunyadi Mátyás fegyverszünete III. Frigyessel

1487

Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység fokát

1490

meghal Hunyadi Mátyás. Utódja II. Ulászló

1492

meghal Lorenzo Medici

1492

Kolumbusz elindul felfedező útjára

1492

V. Ferdinánd kiűzi Európából az arabokat

1493

I. Miksa uralkodása (-1519)

1494

a spanyolok és a portugálok megkötik a tordesillasi szerződést

1498

XII. Lajos uralkodása

1498

Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai

1500

megalakul az első üzbég állam

1500

Cabral felfedezi Brazíliát

1502

a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában

1503

II. Gyula pápasága (-1513)

1503

a portugálok elfoglalják Zanzibárt

1505

III. Vaszilij trónra lépése (-1533)

1505

az első portugál település Mozambikban

1506

I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548)

1508

I. Izmáil trónra kerülése (-1524)

1509

VIII. Henrik lép az angol trónra

1512

I. Szelim a török trónon

1513

meghal II. Gyula pápa. utódja X. Leó lesz

1514

Dózsa György féle felkelés

1515

meghal XII. Lajos. Utódja I. Ferenc (-1547)

1516

meghal II. Ulászló. II. Lajos követi a trónon

1516

meghal V. Ferdinánd

1516

V. Károly lesz a spanyol király (-1556)

1517

Luther Márton kifüggeszti 95 tételét

1518

a portugáloké lesz Ceylon

1519

meghal I. Miksa, utódja V. Károly (-1556)

1519

Magellán útnak indul

1519

Cortez Mexikóban

1520

meghal I. Szelim. II. Szulejmán az utód (-1560)

1521

I. Ferdinánd lesz az osztrák uralkodó

1521

meghal X. Leó pápa

1525

V. Károly legyőzi I. Ferencet

1525

Brandenburgi Albrecht

1526

a speyeri gyűlés

1526

meghal II. Lajos a mohácsi csatában
I. Ferdinánd követi a trónon (-1564)

1530

a johanniták megalapítják Máltát

1531

Pizarro leigázza az inka birodalmat (-1533)

1533

VII. Kelemen pápa kiközösíti VIII. Henriket

1533

meghal III. Vaszilij. Utódja IV. (Rettegett) Iván

1534

Loyola szent Ignác munkássága

1534

Jacques Cartier felfedezi Kanadát

1535

Kolumbia meghódítása (Quegada)
Argentína, Uruguay, Paraguay, gyarmatosítása

1536

Kálvin János Institutiójának megjelenése

1536

Buenos Aires alapítása

1538

Szapolyai és I. Ferdinánd aláírják a váradi békét

1538

Magyarország két részre szakad

1539

a spanyolok Floridában

1541

Kálvin János vezette reformáció elterjedése

1541

a törökök elfoglalják Budát. Az ország három részre szakad

1542

reinkvizíció a reformáció ellen.

1542

portugál kereskedők Japánban

1543

Kopernikusz kiadatja heliocentrikus tanait

1545

a tridenti zsinat

1546

meghal Luther Márton

1547

IV. (Rettegett) Iván orosz cár lesz

1547

meghal VIII. Henrik utódja VI. Edward lesz

1547

meghal I. Ferenc francia király, utódja II. Henrik

1547

a törökök elfoglalják Mezopotámiát, és a Kaukázust

1548

meghal I. Zsigmond, fia II. Zsigmond követi a trónon

1549

Xavéri szent Ferenc Japánban

1551

János Zsigmond lemond a magyar trónról

1553

meghal VI. Edward

1553

I. (Katolikus) Mária az angol trónon (-1558)

1555

létrejön az augsburgi vallásbéke

1556

lemond V. Károly. Utódja II. Fülöp

1556

Akbar sah nagymogul uralkodása (-1605)

1556

János Zsigmond erdélyi fejedelem lesz

1557

a portugálok elfoglalják Macaut

1558

meghal I. (Katolikus) Mária. Utódja I. Erzsébet

1559

meghal II. Henrik

1559

II. Ferenc kerül a francia trónra (-1560)

1560

meghal II. Ferenc, utóda IX. Károly

1561

Stuart Mária kerül a skót trónra

1564

meghal I. Ferdinánd. Utódja II. Miksa (-1576)

1564

meghal Kálvin János

1565

a spanyolok megalapítják Rio de Janeirót

1566

a szigetvári viadal. Meghal II. Szulejmán

1567

Alba herceg (-1573)

1568

a drinápolyi béke

1570

speyeri szerződés János Zsigmond és II. Miksa között

1571

a törökök elfoglalják Ciprust

1571

a spanyolok megalapítják Manilát

1571

meghal János Zsigmond. Utódja Báthori István

1572

Szent Bertalan-éji mészárlás

1572

meghal II. Zsigmond lengyel király

1574

meghal IX. Károly

1576

I. Rudolf trónra lépése

1577

Francis Drake körülhajózza a Földet (-1580)

1580

spanyol-portugál perszonálunió

1582

XIII. Gergely naptárreformja

1584

az első angol település Virginiában

1584

meghal IV. (Rettegett) Iván

1586

meghal Báthori István. Báthori Zsigmond az utód

1587

I. Erzsébet kivégezteti Stuart Máriát

1588

Drake és Raleigh legyőzi a spanyol Armadát

1593

angol-ellenes felkelés Ulsterban (-1601)

1593

kitör a tizenötéves háború (-1606)

1594

IV. Henrik kerül a francia trónra (-1610)
a Bourbonok kerülnek uralomra

1598

kihal a Rurik-dinasztia

1598

IV. Henrik vallásszabadságot ad a hugenottáknak.
Véget ér a polgárháború Franciaországban.

1598

a nantes-i ediktum

1598

meghal II. Fülöp spanyol király. Uralkodása alatt éri el a spanyol birodalom a legnagyobb kiterjedését.

1599

Báthori Zsigmond lemondása után Báthori András bíborost választják Erdély fejedelmévé. Mihály havasalföldi vajda legyőzi Báthorit és megszállja Erdélyt.

1600

felkelés Mihály ellen

1600

Giordano Brunót megégetik Rómában

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.