Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


OLVASÓNAPLÓ - Antigoné

2010.03.14

ANTIGONÉ  OLVASÓNAPLÓ

 

Antigoné felkeresi testvérét, Iszménét, hogy elmondja neki, Kreon, a király milyen büntetést szabott ki rájuk. Bátyjukat, Polüneikészt nem lehet eltemetni, mert mint hazaáruló halt meg, saját városára támadva. Ezzel szemben a másik bátyot eltemette tisztességgel. Eteoklész saját testvére, Polüneikész kardja által vesztette életét, miközben a várost, Thébát védte. Antigoné elhatározta, hogy dacolva a büntetéssel, ami halál lenne, ha rajtakapnák, eltemeti testvérét. Iszméné megborzad, mikor meghallja nővére tervét. Mikor pedig Antigoné megkéri, hogy segítsen, megtagadja azt. Iszméné túlságosan fél a büntetéstől. Testvérét azonban nem tudja eltéríteni szándékától. Összevesznek, és Antigoné meggyűlöli Iszménét gyávasága miatt. Eközben a palotában Kreon a vének tanácsát összehívja, hogy beszéljen velük  a tragédiáról és a büntetésről, amit kirótt a halottra. Eközben megjön az őr, és mentegetőzések közepette elmeséli, hogy titokban, kijátszva az őrséget, valaki homokkal temette be a halottat. Kreon haragra gerjed, s az őrt gyanúsítja a gaztett elkövetésével, aki épp, hogy menteni tudja a bőrét. A király dühösen vonul vissza a palotába. Ezután az őr is távozik, a kar magára marad. Nemsokára Antigonét vezetve jön az őr. A karvezető csodálkozik, az őr Kreont keresi, aki jön már. Az őr átadja a királynak a lányt és elmeséli, hogyan sikerült elfognia. Antigoné közben nem szól egy szót sem, s nem tagadja a vádat, mikor Kreon kérdezi. Az uralkodó felháborodik, hogy a lány megszegte parancsát, aki végül kifakad: A halottakon már csak az alvilág ura, s az istenek ítélkezhetnek. Földi uralkodónak nincs hozzá joga, hogy uralkodjon a holtakon. Az isteni törvények felette állnak, s ő, Antigoné csak az isteni törvényeknek engedelmeskedett. Kreon nagyon dühös lesz, megvádolja a közben megérkezett Iszménét is, hogy segítségére volt nővérének. Ezt Iszméné, hogy együtt vállalhassa a büntetést Antigonéval, önként vállalja. Csakhogy Antigoné megtiltja húgának, hogy hazudjon, pedig a lány ki akar állni testvére mellett. Iszméné próbálja menteni nővérét a haláltól. Még azzal is érvel, hogy fia menyasszonyát nem ölheti meg. De Kreont ez sem érdekli, csak az, hogy megszegték a parancsát, amiért bűnhődni kell. Ezután mind a két lányt elvezetik az őrök. Megérkezik Haimón, atyjához lép. Ekkor hangzik el híres párbeszédük, melyben a fiú az isteni, atyja az emberi törvényeket előtérbe helyezve beszél. Kreon és fia nagyon összevesznek, Haimón dühösen vonul el. Ezután az uralkodó a Vének tanácsára az ártatlan Iszménét elengedi, Antigonét pedig magához vezetteti. Előbb azonban elmondja a tanács tagjainak, hogy mi lesz a lány büntetése: sziklabarlangba zárja majd, éppen csak annyi élelemmel, hogy a várost a gyilkosság bűne ne piszkolja be. Ott kell majd elpusztulnia. Ekkor bevezetik Antigonét, aki büszkén, nem megtörve áll a király előtt. Még mindig kitart a véleménye mellett, nem rettenti, hogy nemsokára meg kell halnia. A kardal közben elvezetik a lányt. Ezután jön a vak jós, Teiresziasz, akit egy kisgyermek kísér. Az öreg jós figyelmezteti Kreont, hogy rosszul tette, hogy nem volt hajlandó eltemetni Polüneikészt, mert az istenek megharagudtak. Nem hajlandók elfogadni az áldozatokat. Teiresziasz szerint meg kell fogadni a jó tanácsokat, akárki adja is azokat. Hiszen “legnagyobb kincsünk a bölcs megfontolás” és ” meggondolatlanságnál nincs nagyobb hiba”. Az öreg férfi megjósolja Kreonnak, hogy a halottért cserébe az istenek követelni fognak egyet saját fiai közül és nem is olyan sokára sírás veri fel a palota termeit. Teiresziasz elvonul, Kreon pedig megijed az öreg jóslatától. Emberei és a tanács vénei is azt tanácsolják neki, hogy mentse fel Antigonét a büntetés alól, hozza ki a barlang mélyéből, a halottat pedig illően temesse el. A király megfogadja a tanácsot. Elindul a barlang felé, közben eltemeti Polüneikészt tisztességgel, és mikor megérkezik, a barlangból Haimón szavát hallja. Gyorsan elhúzzák a barlang száját fedő követ és szörnyű látvány tárul a szemük elé: Antigoné saját fátylával kötötte fel magát. Haimón pedig önkezével vet véget életének atyja szeme láttára: saját kardját döfi magába. A hírnök, aki ezt elmesélte Kreon feleségének, Eurüdikének, csak kevéssel előzte meg az uralkodót. Eurüdiké akkorra azonban már nincs jelen, mert visszavonult szolgálóival a palotába. Kreon nagyon elkeseredik, átkozza balga parancsait, de már hiába: fia s Antigoné halott. A második hírnök azonban ekkor hozza a másik tragédia hírét: Eurüdiké önkezével vetett véget életének, s haldokolva is férjét, gyermeke gyilkosát átkozta. Kreon teljesen összeroppan, az istenek megbüntették ostobaságáért, a jóslat beteljesedett.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.